Meld je aan voor de MIND Familie-/naastendag

Dit is het aanmeldformulier voor de MIND Familie-/Naastendag op 15 oktober 2022. Na het invullen van de gegevens graag ook direct de betaling afronden. Zonder betaling kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden!

Beschikbare workshops

Iedereen kan één workshop volgen na het plenaire programma. Elke workshop heeft een maximaal aantal deelnemers en de aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst. Als een workshop vol is, kun je een andere kiezen.

1. Familieopstellingen

Familieopstellingen is een werkvorm die gebruikt wordt om dynamieken, patronen en verstrikkingen zichtbaar te krijgen die voorkomen binnen een familie. Er wordt gewerkt met een persoonlijke vraag van iemand, de opsteller genoemd. Vervolgens komen er representanten voor de opsteller en zijn/haar familieleden te staan, waarna er gewerkt kan worden met de informatie die uit dit veld van representanten tevoorschijn komt. Er kunnen heftige emoties worden ervaren.
Een opstelling brengt inzicht en mogelijk verschuivingen. Deze leiden vaak tot heling, acceptatie en meer rust in het familiesysteem.
(door: MIND Naasten Centraal, Judith Sinninghe-Damste en Yvette van Limburgh)

2. Inzicht in territoriumgedrag

Als mensen met elkaar omgaan beïnvloeden zij elkaars psychologisch territorium. Als je samenleeft (bijv. als ouder, partner of kind van) met iemand met (al of niet gediagnostiseerde) psychische problematiek, dan zul je merken dat er ongelijkheid in het territorium kan ontstaan. Omdat het verkleinen of vergroten van jouw territorium vaak al langer speelt, is het moeilijk om te zien hoe dat komt. In deze workshop geven we je kennis en inzicht over territoriumgedrag, over de daarbij behorende manieren waarop dit gebeurt en hoe je daar mee om kan gaan. Dit inzicht kan je helpen in het omgaan met gedrag waarbij je je bijvoorbeeld klemgezet voelt of gemanipuleerd.
(door: MIND Naasten Centraal, Patricia van Boxtel en Hans van Uden)

3. Grenzen stellen na chronisch vroegkinderlijk trauma

Wanneer er sprake is van chronisch vroegkinderlijk trauma bij jezelf, of bij je naaste, is het vaak moeilijk om eigen grenzen over en weer aan te geven.
In deze workshop zoomen we op interactieve wijze in op oorzaken die dit zo complex maken en zoeken we naar handvatten om de omgang met elkaar te versoepelen.
De workshop is ingericht in 2 blokken;
Blok 1: d.m.v. stellingen en vragen gaan we in gesprek over het stellen van grenzen binnen verschillende relatievormen waarin vroegkinderlijk trauma een rol speelt
Blok 2: d.m.v. eigen input van deelnemers vervolgen we blok 1.
(door: DIS klas, Shanna Stomphorst en Peter Verharen)

4. SoulCollage

Als naaste van iemand met psychische problemen krijg je niet altijd de kans tijd voor jezelf te nemen of om jezelf beter te leren kennen. SoulCollage® is een simpele, speelse en ontspannende manier om meer zelfinzicht te krijgen en contact te maken met jouw intuïtie en innerlijke wijsheid. Creatief talent is niet nodig. In een veilige omgeving, zonder te oordelen, zoek je – zonder al te veel na te denken en in stilte – plaatjes uit waar je je toe aangetrokken voelt. Deze plaatjes kun je knippen, scheuren en/of snijden en plak je vervolgens als collage op een kaart. Met deze persoonlijke kaarten doen we in tweetallen een eenvoudige oefening waarmee je jouw innerlijke wijsheid aanspreekt. Wil je deze dag minder praten en gewoon iets leuks doen, kom dan naar de workshop SoulCollage®.
(door: MIND Naasten Centraal, Petra Bernardt en Rachel Bunk)

5. Samen Sterk door Triadisch werken

We starten met een korte inleiding over de Familie-Betrokkenen Raad (FBR) van Reinier van Arkel die dit jaar 10 jaar bestaat en een Power Point ‘Kijken vanuit de familie’. Daarna vervolgen we de workshop door in te gaan op de cursus ‘Samen sterk door triadisch werken’ die ontwikkeld is door de FBR en bestaat uit vijf modules. In deze cursus komt het belang van triadisch werken aan de orde en worden tips en adviezen aangeboden om op basis van gelijkwaardigheid in de triade te communiceren: cliënt, familie/naaste en behandelaar. Enkele onderdelen uit de cursus gaan we uitvoeren o.m. het simulatiespel (met een client- en familie-ervaringsdeskundige) waarbij we de deelnemers aan de workshop actief mee laten denken en praten over de getoonde casussen.
(door: MIND Familie- en naastenraden/Reinier van Arkel, Harold Drost en Els van der Sanden)

6. Doe-het-zelven in het sociaal domein

In deze workshop laten we ons inspireren door twee initiatieven en een expert. Met de deelnemers gaan we kijken welke handvatten familie en naasten nodig hebben om zelf werk te kunnen maken van hun ideeën voor initiatieven in het sociaal domein.

  • Het zelfregieteam Borne (Ov) is voor en door naasten. Door het “Right to challenge” hebben ze zich een plek verworven in het sociaal domein in hun gemeente. Ze hebben onder andere een inloophuis voor naasten opgezet.
  • Muziekcentrum Eiwerk is gestart als familie-initiatief en gegroeid tot een bruisende broedplaats in Amsterdam. Eiwerk biedt dagstructuur, sociale participatie, ontwikkeling en educatie op het gebied van muziek en audiovisuele vaardigheden voor mensen met een psychiatrische, maatschappelijke of sociale kwetsbaarheid. Maar hoe zet je een voorliggende voorziening op als ‘familie van’ en wat kom je daarin tegen?
  • Joke van der Meulen is familie- ervaringsdeskundige en heeft sinds 2016 haar eigen bedrijf: familieperspectief.

(door: MIND, Greetje Senhorst en Katinka Hellweg)

12. Wet verplichte ggz in de praktijk

Met ingang van 1 januari 2020 is verplichte of gedwongen behandeling geregeld via de Wet verplichte ggz (Wvggz). Wat houdt deze wet in en wat is de achtergrond ervan? Ondanks kritische verhalen en soms zelfs misverstanden die door de media worden aangewakkerd, is deze wet is de beste die we vanuit cliënt- en naastenperspectief ooit hebben gehad. Welke mogelijkheden zijn er nieuw voor de familie? Waar zitten de gevaren? En hoe zijn de eerste praktijkervaringen met de wet?
(door: MIND Ypsilon, Bert Stavenuiter)

13. Hoe ga je om met iemand die niet meer wil leven?

Als je het vermoeden hebt dat iemand niet meer wil leven en regelmatig aan zelfdoding denkt, is het logisch dat je schrikt. Je wilt zeggen: “Het leven is wél leuk” of “Dat mag je echt nooit doen”. Maar werkt dat? 113 Zelfmoordpreventie geeft praktische tips en handvatten die helpen in gesprek te gaan.
(door: MIND Ypsilon/113 Zelfmoordpreventie, Mea Wuisman)

15. De grenzen aan ervaringsdeskundigheid

Als voormalig cliënt van GGZ Rivierduinen en als ‘partner en vader van’ heeft Quirijn ervaren wat cliënten echt ondersteunt bij hun herstel. Door zijn eigen ervaring is hij vertrouwd met de (vele) ‘valkuilen’ waar je als naaste, onbedoeld en ongewild, in kan trappen. Vanuit zijn dagelijkse praktijk bij GGZ Rivierduinen weet hij inzichten van naasten te verbreden en hen handreikingen te geven, waardoor veel van de valkuilen op de weg naar herstel van cliënten familie en andere naasten kunnen worden herkend en omzeild. Deze interactieve workshop van Quirijn biedt vele wetenswaardige en leerzame momenten van herkenning en nieuwe ontdekkingen.
(door: MIND Familie- en naastenraden/GGZ Rivierduinen, Quirijn Spijker)

16. Gespreksgroep ouders

Voor ons als ouders is het moeilijk om goed om te gaan met de problemen van ons kind. Wat is onze rol, hoe blijven we in gesprek, wat kunnen we van de hulpverleners verwachten en hoe blijven we zelf overeind? In deze workshop is ruimte voor inbreng van de deelnemers en zullen we o.a. oefenen met gespreksvaardigheden en het begrenzen van gedrag.
(door: MIND Ypsilon, Welmoed Loots en Danella Zuidema)

17. In of uit contact?

Hoe kan je in contact blijven als verbinding maken niet mogelijk is, niet mogelijk lijkt of de vorm van contact maken helemaal verandert? Als naaste van iemand met een dissociatieve stoornis weet je hoe dit voelt. Dissociatieve stoornissen zijn er in verschillende vormen; maar altijd spelen uitdagingen om contact te maken voor naasten een rol.
Dissociatie betekent losraking, verstoring, onderbreking van jezelf en/of de omgeving. Hoe ga je er als naaste mee om, als contact maken niet mogelijk is of lijkt?
In deze workshop vertellen we meer over wat een dissociatieve stoornis nu eigenlijk is. Daarnaast ontdek je wat jou praktisch helpt om contact te maken, maar ook hoe je kan zorgen voor jezelf als de ander losraakt in zichzelf en van jou.
De workshopleiders weten hoe het is te leven met een dissociatieve stoornis en kunnen je met respect, humor en plezier meenemen achter de schermen van dissociatie. Tijdens de workshop mag je delen, luisteren, vertellen, zwijgen en ervaren.
(door: Caleidoscoop, Merel en Sylvia)

18. Wonen alleen is niet genoeg.

Ggz-organisatie Zeeuwse Gronden laat zien dat wonen voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte ook anders kan. Veilig, drugsvrij, midden in de wijk, met zinvolle dagbesteding om de hoek. De bestuurder, een cliënt en zijn moeder vertellen over de kracht van Zeeuwse Gronden en nemen u mee in de belangrijke rol die familieleden daarin al sinds de oprichting spelen. Want zij kunnen nu ook nadrukkelijk weer familie zijn.
(door: Zeeuwse Gronden en MIND Ypsilon)

Back To Top